Adınıza sahte imza ile kredi çekilirse ne yapmanız gerekir?

Düzmece ve sahte imzayla yerine kredi çekilen iş kişiyi, bankanın ihtiyaç duyulan itinai göstermemesi nedeniyle haysiyetının zedelendiğini söyleyerek mahkemenin kapısını çaldı.

Onaylı Kredi

Sahte İmzayla Adınıza Kredi Çekilirse Ne Olur?

Mahkeme, bankanın iş insanına 5 bin TL tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti, fakat verilen tazminat sayısını Yargıtay az buldu.

Yıllardır ticaretle uğrayan tacir, banka kredisine ihtiyaç duyunca yaşantısının şokunu yaşadı. Kalifiye tek bankadan kredi isteğinde yer aldığında adının bankalar arası merkezi düzenekde borçlarını ödemeyenlerin listesinde yer aldığınu öğrenince yıkılan tüccar, kredi isteği reddedilince mahkemenin yolunu tuttu. 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde banka aleyhine tazminat davası açan iş kişiyi, tek banka şubesinde yerine düzmece imzayla kredi kullandırıldığını belirleme ettiklerini, bu şubede mutlaka prosedürlerinin olmadığını öne sürdü.

TAZMİNAT TALEP ETTİ

Adı kullanılarak düzmece imza atılmak sureti ile kimliği belirsiz kişilerin kredi kullandıklarını buna karşın davalı bankanın ile ilgili düzmece evrak tanzim ederek dolandırıcılık yapma suçu ile Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç ilanında bulunulduğunu kayıt etti. Şeref ve şerefi ile oynandığını, ayrı olarak kredi borcunun kendine ilişkin bulunmadığını belirlemek için 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde menfi belirleme davası açmak mecburiyetinde kaldıklarını, uygulanan tahkîkat ertesi kontratde imzası olmadığının belirlenip takipsizlik hükmü verdiğini ifade etti. Surat kızartıcı tek suç ile itham edilmesinin şahıslik haklarını zedelediğini, aile ve etrafı ile olan temaslerinin bozulduğunu, bu devrede kredi kullanamamaktan kaynaklı ortağı bulunduğu iki şirketteki paylarıni dönemtmek mecburiyetinde kalıp zarara uğradığını ileri müddetrek, 5 bin TL parasal, 40 bin TL ruhani tazminatın hadise tarihinden haysiyeten işleyecek ticari faizi eşliğinde tahsiline hüküm datalmesini talep etti.

YARGITAY EMSAL KARARA İMZA ATTI

Mahkemede koruma yapmış banka avukatı ise, kredi kullandırılırken dilenen evrakların bankaya özellikle kredi talep eden doğrulusunda sunulduğunu öne sürdü. Kontrat heyetirken müşterilerin nüfus cüzdan verilerinin kendilerinden alındığını, banka gayret gösterenının kriminal eksper gibi imza araştırması yapamayacağını müdafaa etti. Banka avukatı, bankanın kredi borcu ödenmediği için takip yapılmasının ve alakalıler ile ilgili suç ilanında bulunmasının yasai hakkını kullanmak bulunduğunu ve dolayısıyla tazminatla mesul tutulamayacağını korunarak davanın reddine hüküm datalmesini talep etti. Mahkeme, davalı bankanın müessesesel şahısliğe ve inceleme uzuvlarına sahip olduğu halde, itina mükelleflüğüne marjinal davranarak düzmece evraklarla tertip eden kredi kontratsi kapsamında verilen kredinin geri ödenmesi için davacı aleyhine başlattığı icra takibi ve açılan menfi belirleme davası nedeniyle davacıyı vekalet fiyatı ve yargılama masrafı ödemek Vaziyetinda bıraktığına hükmetti. Bankayı 5 bin TL ruhani tazminat ödemeye hükmetti. Hükmü iki doğrultu avukatı da temyiz etti. Yargıtay 11. Hukuk Hanesi emsal tek Hüküma imza attı.

Yargıtay Hükümında şu şekilde denildi:

“Somut vakada, dosya kapsamından da anlaşıldığı emeliyle davacının icra takibine, ceza araştırmalarına muhatap bulunduğu ortadadır. Bu müddetçte davacının kredi notunun negatif vaziyete gelmesi karşısında, mahkemece hükmedilen 5 bin TL ruhani tazminat oranı, ne somut vakanın özelliklerine, ne davacının hadiselerdan tesirleniş derecesine, ne de paranın alım kuvvetine makul butonacek şeklinde az olup, davacı faydasına henüz beğenikar ve kaste makul, uygun tek ruhani tazminat takdir edilmek emeliyle, Hükümın bu nedenle de davacı faydasına arızalanması lüzummiştir. Hüküm rey birliği ile bozulmuştur.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir